TÜRKİYE'NİN LİDER REKLAM FİRMASI !

Hizmetlerimiz hakkında canlı olarak destek ve fiyat sorgulayabilirsiniz. Canlı Destek için yan taraftaki canlı destek butonunu tıklayabilirsiniz...

Hizmetlerimiz

Dijital Baskı

Branda Afiş

Kağıt Afiş

Vinil Afiş

Bez Afiş

Tabela

Matbaa

Araç Giydirme

Stand

Çalıştığımız FirmalarDuyuru ve Haberler

11.02.2013

Ümraniyede tabelacı mı arıyorsunuz?... devamı »

11.02.2013

Dijital Baskı konusunda Ümraniye ve bölge ilçelerde hizmet vermekten mutluluk duymaktayız.... devamı »

11.02.2013

Işıklı Tabelada Ümraniye ve bölge ilçelerinde iddalıyız..... devamı »

11.02.2013

Taha reklam olarak yıllardır kaliteli hizmeti sizlerle tanıştırdık.... devamı »

09.02.2011

0532 414 66 89... devamı »

Matbaa

HER TÜRLÜ MATBAA İŞLERİNİZ İÇİN BİZİMLE ÇALIŞIN

 Matbaanın Tarihçesi
      Bilindiği gibi matbaa Johann Gutenberg tarafından icat edilmiştir. Gutenberg tek tek metal harflerle yüksek baskı tekniğini geliştirmiş. Gutenbergin bu buluşundan sonra matbaacılık yaygın ve hızlı gelişen bir sektör olmuştur. Matbaanın ilk kez kullanılması Uzakdoğuda başlamıştır. Bilinen ilk baskı VIII. yy da Japonyada yapılmıştır. İmparatoriçe Shotoko Budizmin kutsal metinlerini Sanskrit dilinde Çin alfabesiyle bastırmıştır.

      İlk kez tek tek harfler dökerek baskı yapmayı Pi Sheng (960-1297) adında bir Çinli denemiştir. Pi Sheng porselenden harfler kullanarak matbaanın gelişimine hız kazandırmıştır. Ancak çok harfli Çin alfabesinde tek tek harfler kullanarak baskı yapma nedeni hala anlaşılamamıştır. Matbaa Çinlilerden Uygurlara geçmişlerdir. Uygurların IX. yy dan itibaren baskı yaptığı bilinmektedir. (Tun-Huang mağarasındaki buluntular.)

      Avrupa da matbaacılık özellikle XV. yy da gelişme göstermiştir. Avrupa da matbaacılığın üssü Hollanda olmuştur. Burada ki basım tekniği tahta kalıplarla yapılmaktadır. Hattatlarca yazılan tahta kalıplar. Hakkaklarca kazınmaktadır. Kalıplar bu yönetemle üretilmektedir. Harlem kentinde ilk kez tek tek harflerle baskı denemelerini 1430 yılında Lourens Janszoon Coster in yaptığı sanılmaktadır.

      Johann Gutenberg ise çırağı Fust ile birlikte Mainz şehrinde metal harflerle basım tekniğini uygulamıştır. Gutenberg bu çaılşmalara bilgi ve birikimlerini, Fust ise sermayesini katmıştır. İlk çalışmaları olan 42 satırlık İncili 1455 yılında basmışlardır. Fust ve Gutenberg işlerin yolunda gitmemesi neticesinde ortaklıklarına son vermiştir. 1462 de Nassau başpsikoposunun askerleri Mainz şehrine saldırdı. Kaçan basımcılar Avrupanın her yanına dağıldı.

Türkiyede Matbaacılık

      İlk Türk matbaacısı İbrahim Müteferrikadır. Lale devri olarak bilinen dönemde 1726 yılında ilk Türk Matbaası kurulmuştur. Ülkemize matbaanın bu kadar gecikmesinin nedenleri dinsel tutuculuktan ziyade toplumun bu yönde bir isteğinin olmayışı, okur yazar oranının yüksek olmayışı, okuma alışkanlığının kazanılmamış olması, hattatlığın yaygın bir meslek oluşu ve matbaa için gerekli alt yapının hazır olmayışıdır. (Avrupada bir psikoposun askerlerine şehir bastırdığı düşünüldüğünde matbaanın gecikmesinin temel nedeninin dinsel tutuculuk olmadığı daha net anlaşılacaktır).

      Osmanlı matbaasında basılan ilk kitap Kitab-ı Lügat-ı Vankulu (Vankulu sözlüğü)dur. Mütefferika yaşamı boyunca 17 farklı eser basmıştır. Ancak kitapların maliyetlerinin ve buna bağlı olarak fiyatlarının çok yüksek olması matbaacılığın yaygınlaşmasını engellemiştir. Mütefferkanın ölümünden sonra matbaa zaman zaman atıl kalsa da çalışmaya devam etmiştir. Matbaanın başına 1754 yılında İbrahim ve Ahmet Efendiler, 1783 yılından sonra Beylikçi Raşid Mehmed Efendi ve Vaka-nüvis Vasıf Efendi geçmişlerdir.

      1796 yılında Abdurrahman Efendi Mühendisane matbaasını kurmuştur. Daha sonra Üsküdar matbaası(1802) ve sonrasında Takvimhane-i Amire adında bir matbaa daha açıldı. (1831) Bu sırada Mısırda Kavalalı Mehmet Ali Paşa Bulak matbaasını kurdu. (1822) 1833 yılında ülkede 54 matbaa (15i litografi) 1948 yılında 509 matbaa ve 1983 yılında 3537 matbaa bulunmaktaydı.

      Günümüzde Türk matbaacılığı teknolojik gelişmelere bağlı olarak gelişimini sürdürmektedir. Basım sektörü Avrupadaki emsalleriyle aynı kalitede ürünler üretebilmektedir. Hazır teknoloji üretici ülkelerden alınmakta ülkemizde başarı ile uygulanmaktadır. Ancak Türkiye bazı istinalar hariç teknoloji üretmekten uzak, fakat iyi bir teknoloji takipçisi durumundadır.

      Matbaacılıkta baskı:Matbaacılıkta çoğaltama işi genel olarak üç aşamadan oluşur. Öncelikle basılacak işin tasarımı yapılır. Bu aşamada yazıların ve fotoğrafların bilgisayara aktarılması gerekir. Bilgisayara aktarılan görsel öğeler mizanpaj yazılımında bir araya getirilerek baskıya uygun tasarım oluşturulur. (Bilgisayar yardımıyla yapılan bu işleme masa üstü yayıncılık da denir). Sonrasında, yapılan çaışmanın film çıkışları alınır. Film, baskı için kullanılan kalıbı oluşturmak için kullanılır. Filmden sonra prova alınabilir. Filmden alınan provaya anolog prova (dupont firmasının Cromalin sisteminden dolayı sektörde "cromalin" adı ile bilinir) denmektedir. Analog provanın dışında baskıyı taklit eden yazıcılarla dijital prova da alınabilir. Tasarımın film çıkışları alındıktan sonra alümiyum plakalar (kalıp) üzerine tasarımın görüntüsü çıkarılır. Bu, iki aşamada gerçekleşir. Film yardımıyla kalıbı pozlandırma ve banyo. Kalıp çekildikten sonra baskıya geçilir. Buraya kadar anlatılan, ofset baskı için iş akışıdır.

Matbaacılıkta kullanılan temel baskı yöntemleri aşağıdaki gibidir;
      Ofset baskı (gazeteler, kitaplar, broşürler, kağıt üzerine)
      Tipo baskı (günümüzde işlevini yitirmiştir. Metal harflerle yüksek baskı tekniği)
      Tifdruk ve flekso baskı (Ambalaj özellikle fotopolimer yüzeylerin baskısı)
      Serigrafi baskı (kağıt, seramik, tekstil vb. yüzeyler)
      Bunlardan başka hologram, tampon, anagram baskı gibi baskı çeşitleri de bulunmaktadır.
      Baskı sonrası işin niteliğine göre yüzey koruyucu malzemeler (selefon, lak)uygulanabilir. Kitaplar için ciltleme gibi, ambalajlar için kesim gibi gibi işlemler uygulanabilir. 
 
Ümraniye Matbaa - Adalar Matbaa - Kadıköy Matbaa - Şile Matbaa - Ataşehir Matbaa - Maltepe Matbaa - Tuzla Matbaa - Beykoz Matbaa - Pendik Matbaa - Çekmeköy Matbaa - Sancaktepe Matbaa - Üsküdar Matbaa - Kartal Matbaa - Sultanbeyli Matbaa